Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015

Λάρισα: Ομάδα Βιβλιο-ανάγνωσης από τη Νέα Ακρόπολη

Η ΝΑ στη Λάρισα διατηρεί ομάδα βιβλιο-ανάγνωσης, η οποία πραγματοποιεί συναντήσεις για παρουσίαση βιβλίων με θέμα γύρω από τη φιλοσοφία, την ιστορία, τον πολιτισμό.
Λάρισα: Ομάδα Βιβλιο-ανάγνωσης από τη Νέα Ακρόπολη
Λάρισα: Ομάδα Βιβλιο-ανάγνωσης από τη Νέα Ακρόπολη

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ